بایگانی دسته‌ی: آموزش فیلمنامه نویسی

3 نکته طلایی ایده پردازی برای فیلم کوتاه

شما هم برای ایده پردازی برای فیلم کوتاه خیلی با خودتون کلنجار رفتین!؟ راستش این‌ ...

4 بخش اصلی فرمت فیلمنامه فیلم کوتاه

فرمت فیلمنامه دقیقا مثل یه قالب کیکه! این جمله یکی از بزرگترین مدرسین و تحلیلگرهای‌ ...

47 دیدگاه