آموزش سینما
دنبال یادگیری و پیشرفت در چه زمینه‌ای هستین؟
فیلم بساز تی‌وی
فیلم بساز تی‌وی
شیوه انتخاب فیلم‌نامه

چطور یک فیلم‌نامه مناسب انتخاب کنیم!؟

جدیدترین محصولات آموزشی
تخفیف: 51%
1,930,000 تومان
تخفیف: 51%
730,000 تومان
299,000 تومان

پادکست: به زودی....

مطالب ویژه اعضای فیلم بساز
نظر شرکت‌کنندگان دوره‌های فیلم بساز

فعال‌ترین کاربران هفته

1
07d3e8890d911af743673719cef0e6cf?s=64&d=mm&r=g
صالح موذن زاده
1995
2
465dfaf6c09f84672bdbe92b6a712086?s=64&d=mm&r=g
sophiacooper1982
1990
3
7d5fc581a09cb848d83def7525c27a2d?s=64&d=mm&r=g
amiralidirector@gmail.com
75
4
39672bb606735fafeb890f9a35949785?s=64&d=mm&r=g
kingversgadmi1987
50
5
3c4f5f6d798b3f071739c1d0f4aceed0?s=64&d=mm&r=g
komeilizadehamir
5
6
6850f4471f07550e76115c35ec1534e7?s=64&d=mm&r=g
شیما پیروزمنش
5
7
2ac353e06c90fd0050e6cda5fb7cf225?s=64&d=mm&r=g
مهدی یار قاسمی شیخی
5

فعال‌ترین کاربران ماه

1
3c4f5f6d798b3f071739c1d0f4aceed0?s=64&d=mm&r=g
komeilizadehamir
2023
2
07d3e8890d911af743673719cef0e6cf?s=64&d=mm&r=g
صالح موذن زاده
1995
3
465dfaf6c09f84672bdbe92b6a712086?s=64&d=mm&r=g
sophiacooper1982
1990
4
20b7490468b24ee27a9686957e4eb37b?s=64&d=mm&r=g
امیرمحمد مقیمی
581
5
a2c228837a7ef8f1f17d39210502cd21?s=64&d=mm&r=g
فاطمه ملایی
363
6
aad1909977a50c41db20c213b1dda82f?s=64&d=mm&r=g
www.danyalazizian1381
87
7
7d5fc581a09cb848d83def7525c27a2d?s=64&d=mm&r=g
amiralidirector@gmail.com
75
8
af5a49df97f9d7397c4908a81ca5c23d?s=64&d=mm&r=g
sab.nn1990
55
9
b3b33c1ea5dee04bbdca1d5de7a3bf8e?s=64&d=mm&r=g
مریم میرزاده
50
10
39672bb606735fafeb890f9a35949785?s=64&d=mm&r=g
kingversgadmi1987
50

فعال‌ترین کاربران فصل

1
57451a3340dc7e020015279a99a317b5?s=64&d=mm&r=g
المیرا هاشمی
2430
2
?s=64&d=mm&r=g
امیرعلی نظری
2346
3
?s=64&d=mm&r=g
میم دال
2150
4
3c4f5f6d798b3f071739c1d0f4aceed0?s=64&d=mm&r=g
komeilizadehamir
2023
5
07d3e8890d911af743673719cef0e6cf?s=64&d=mm&r=g
صالح موذن زاده
1995
6
465dfaf6c09f84672bdbe92b6a712086?s=64&d=mm&r=g
sophiacooper1982
1990
7
969827f8218834f7ea74e47b8427c675?s=64&d=mm&r=g
Pb Arts
1979
8
e33f2cc0a6ad40e45b90a3d74cf9d7f9?s=64&d=mm&r=g
mahan jabari
1945
9
5585304801d987205c3d92d08c4a73ce?s=64&d=mm&r=g
hajipoura1@gmail.com
1614
10
ae048c2dceb259a02aa7b2891aa216d8?s=64&d=mm&r=g
U064
1481